Cases malaltes

Vull una casa sana!

De ben segur que alguna vegada has sentit a parlar dels edificis malalts. Són cases o edificis que es veuen afectats per energies perjudicials que poden emanar de la terra (corrents subterrànies d’aigua) i del nostre entorn (ones pernicioses d’una instal·lació feta per l’home). Precisament, la Geobiologia és la ciència que estudia aquestes energies i que ens pot ajudar a detectar si un edifici està malalt i, per tant, si està perjudicant la nostra salut.

Com influeixen les radiacions en la nostra salut

D’una banda, doncs, tindríem les radiacions i alteracions tel·lúriques que genera la terra i que poden ser detectades per l’home, com corrents d’aigua, gas o aire, falles tectòniques, pertorbacions electromagnètiques, etc. Es tracta d’una espècie de contaminació invisible que no es veu però que ens afecta. Són les geopaties, llocs on es concentren elevades radiacions d'origen natural i que ens poden produir, si estem molt temps exposats, malalties a l'alterar el nostre sistema immune (provocant-nos, per exemple, fatiga, mal de cap, insomni, infertilitat en alguns casos o altres patologies molt més greus). A vegades, per exemple, el pas constant de les aigües subterrànies i la seva fricció constant generen un camp electromagnètic persistent i subtil que ens pot afectar. Altres fenòmens, com les falles o els jaciments tel·lúrics, poden influir també sobre l’organisme.

Però a les radiacions naturals se li poden sumar les radiacions artificials, que provoquen les noves tecnologies. De fet, les radiacions que ha de soportar l'organisme humà mai havien estat tan elevades. Aquestes creen contaminació elèctrica i electromagnètica i poden ser generades per fonts exteriors, com antenes, o per fonts interiors de cada o l’oficina, com el Wifi, els telèfons mòbils o preses de terra o cablejat mal instal·lat. Quantes vegades ens han dit que desconnectem l’aparell de Wifi a les nits o que no dormim amb el mòbil a la tauleta de nit? Analitzar els camps electromagnètics que afecten el nostre lloc de descans o de treball pot ser un primer pas important.

Al marge de les geopaties, en l’àmbit de la higiene ambiental, EO-Ecoconsulting ajuda al compliment de la normativa sobre la seguretat laboral i la protecció de la salut de les persones amb controls i anàlisi d’ambients interiors, anàlisi de substàncies perilloses, soroll i vibracions o valoracions microbianes. En l’àmbit de la contaminació atmosfèrica, a EO-Ecoconsulting es fa control i anàlisi de contaminants atmosfèrics. Contacta’ns i t’ajudarem.