descontaminació_sol

Treballs de descontaminació del sòl a l'IES BECIER

El passat mes de juny es van donar per finalitzats els treballs de descontaminació del sòl de l’ES BECIER de Santa Coloma, realitzats per EO-ECOCONSULTING.

La tècnica proposada i dissenyada per EO-ECOCONSULTING ha estat pionera i efectiva amb la instal·lació d’un equip de descontaminació que tractava l’aigua afectada dels piezòmetres instal·lats.

L’aigua extreta es feia passar per un separador d’hidrocarburs i una bomba de transferència per després ser introduïda en un filtre de carbó actiu. D’altra banda, l’aire intersticial extret dels piezòmetres es feia passar per un separador de fases i una bomba de transferència. Finalment, també passava per un filtre de carbó actiu.

Tots els equips de descontaminació es trobaven situats dins d’un contenidor metàl·lic que contenia també tots els elements de control i pilotatge de la planta.