Cami Ral

Treballs d'EO-ECOCONSULTING al Camí Ral de la Massana

EO-ECOCONSULTING ha portat la direcció facultativa de la fase IV del Camí Ral que connecta el Pont de l'Aldosa amb la Farga Rossell, a la parròquia de la Massana, i que dona continuïtat al camí cap a Andorra.

Les obres es varen iniciar al mes de març i han finalitzat aquest passat mes de juliol. L'empresa adjudicatària ha estat LOCUBSA. 

El nou tram de camí té una llargada aproximada de 150 metres. El camí presenta un pendent força regular assolint un pendent del 12% amb un pendent màxima del 17% al tram final del camí.

L'execució de l'obra es troba emmarcada dins el Pla sectorial d'infraestructures verdes de 2018 que, a banda de permetre la connexió de les parròquies altes amb el centre del país, promociona i fomenta les activitats de turisme de muntanya, millora la connectivitat dels espais d'interès cultural i acosta la natura als ciutadans d'una manera fàcil i accessible.