qualitat aire

Respira sa!

Coneixíem aquesta setmana que la qualitat de l'aire a Andorra el 2021 va ser excel·lent i bona el 84% del temps. La pandèmia va permetre assolir la mitjana més baixa mai registrada de diòxid de carboni, que és la font principal de contaminació al Principat.

Pols del Sàhara

Tot i això, els episodis viscuts de pols provinents del Sàhara, que han deixat en més d'una ocasió les pistes d'esquí tenyides de marró, han afectat aquesta qualitat de l'aire, l'índex de la qual passava a deficient i dolent a causa de l'increment d'aquests episodis de calima. Uns episodis que s'ha comprovat que cada vegada són més freqüents. Cal recordar que en els últims anys es va registrar una mitjana d'entre tres a cinc episodis per any i l'any 2021, un total de 16. Des d'inicis de l'any 2022 s'han registrat cinc.
No només la pols provinent del sud afecta aquesta qualitat; ja sabem que una de les coses que més afecta la contaminació atmosfèrica és el trànsit de vehicles i les calefaccions. Des de l'administració s'insisteix en iniciatives com el Pla Renova per substituir els sistemes de calefacció per uns altres de més eficients i menys contaminants per millorar la qualitat de l'aire, o fer un ús major del transport públic, ara que hi ha l'aposta per a la seva gratuïtat.

D'aquesta manera, la qualitat de l'aire l'any passat es va mantenir dins la mitjana habitual d'anys anteriors.

A Andorra hi ha cinc estacions que calculen la qualitat de l'aire, dues de referència urbana, dues mòbils i una és estacionària. Concretament, de les cinc estacions de control, l'any 2021, el 84% del temps la qualitat de l'aire va ser entre bona i excel·lent, mentre que durant el 2020 es va enfilar per sobre del 90%. En definitiva, cap dels contaminants analitzats –partícules en suspensió, ozó troposfèric, diòxid de sofre, monòxid de carboni, metalls i benzo (a) pirè– van superar els valors límit establerts per la normativa vigent.

Pel que fa a la qualitat acústica, el 89% de les estacions han registrat una qualitat entre excel·lent i bona, mentre que en l'11% restant ha estat entre passable i dolenta. Sobretot, a la vall central on es concentra més moviment de població i construccions. El tipus de contaminació acústica que més queixes va detectar el ministeri va ser la de les obres.

Tota la informació de la qualitat de l'aire a Andorra es pot trobar a www.aire.ad.  En aquest portal, hom pot informar-se i descarregar la informació sobre la qualitat de l'aire en temps real.