ODS

Què són els ODS?

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, ODS, són un conjunt d'objectius mundials al voltant dels desafiaments ambientals, polítics i econòmics amb els quals s'enfronta el món. Representen uns principis bàsics per posar fi, entre d'altres, a la pobresa, protegir el planeta i garantir que totes les persones gaudeixin de pau i prosperitat per al 2030.

Es coneixen també com a Objectius Mundials i tots els 17 objectius són integradors, ja que reconeixen que les intervencions en una àrea afectaran els resultats de l'altra i que, per tant, el desenvolupament ha d'equilibrar la sostenibilitat medioambiental, econòmica i social. Són els que guien la implementació de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides per al Desenvolupament Sostenible, aprovada el 25 de setembre del 2015. Es van posar en marxa el gener de 2016, com a resultat d'un procés de negociació fet a la Cimera de Rio de Janerio (2012), i es concreten en 169 fites i els seus indicadors d'evolució.

Les temàtiques dels 17 objectius aborden des de la pobresa, la fam, la pau, la salut, l'educació, les desigualtats, la inclusió, la prosperitat econòmica, la protecció del planeta, la lluita contra el canvi climàtic, les ciutats i els territoris, l'energia, el consum i la producció sostenibles i la governança. Com veiem, tots orientats a centrar esforços per aconseguir canvis positius en benefici de les persones i el planeta.

Cada vegada són més les institucions que estan auditant la seva situació respecte als ODS per assentar les bases de la nova agenda. Andorra està aplicant també aquests objectius. Pots descobrir com aquí. Entre ells, està garantir la qualitat d'aigua i el seu sanejament, per exemple. Hem de tenir en compte que Andorra té 1.276 km de rius i torrents cartografiats i un recurs hídric estimat de 283 hm³ per any. I pel que fa al tractament de les aigües, Andorra disposa de 47 km de col·lectors generals de recollida de les aigües residuals, amb l'existència de depuradores que tracten anualment 19,5 milions de m³ d'aigua bruta per retornar-la als rius amb una bona qualitat ecològica.