Ciutats_pandemia

Les ciutats, alterades per la pandèmia

La pandèmia de la Covid-19 ha obert un nou escenari per a replantejar-se una altra manera de fer funcionar les ciutats, de viure-les i veure-les. Un cop viscuda aquesta experiència, molts experts asseguren que ara és el moment per plantejar com podrien ser les ciutats o com les hauríem de dissenyar en un futur perquè hi desenvolupem una vida molt més sostenible i saludable.

El retorn de la contaminació

Durant el confinament hem vist com la tranquil·litat envaïa les ciutats, com disminuïa el tràfic de cotxes, com baixaven els índexs de contaminació i el soroll urbà. De fet, hem vist aquests dies la relació directa entre l'espècie humana i la seva activitat i el medi ambient amb els índexs de contaminació atmosfèrica, aconseguint una reducció dels índexs de contaminació de l'aire mai vista, dràstica, que alhora, asseguren els científics, ha permès reduir les xifres de mortalitat de les persones afectades per patologies respiratòries. Tot i això, poc després, durant el desconfinament, vèiem com la contaminació tornava a les ciutats.

Malgrat tot, molts parlen d'aprofitar aquesta oportunitat única que hem pogut veure per regular millor la mobilitat, per pensar en un transport públic més sostenible, en fer més ús de la bicicleta o reduir l'accés a la ciutat dels vehicles contaminants. També es parla del vehicle privat, però que aquest sigui sempre elèctric i preferiblement compartit.

Està clar que més enllà de tot el mal que ha portat la pandèmia de la Covid-19, també ha obert nous escenaris. Seria un bon moment per aprofitar aquest conflicte per a millorar les nostres ciutats.