Deixalleria_mobil

La tasca de les deixalleries mòbils

Andorra va instal·lar fa un parell d’anys un seguit de deixalleries mòbils a les diferents parròquies amb l’objectiu d’incentivar la recollida selectiva de residus domèstics per part dels ciutadans. En aquest període, s’ha aconseguit recollir més de 3,5 tones de residus, sent La Massana la parròquia que més residus ha aplegat, amb un total de 717,2 quilos.

Un funcionament satisfactori

Amb aquestes xifres de recollida, el departament de Medi Ambient parla de balanç satisfactori i evolució positiva, destacant la importància de l’ús progressiu que va fent la ciutadania de les deixalleries mòbils. Aquestes es van desplaçant pels diferents pobles i punts del nucli urbà de cada parròquia i només s’hi poden dipositar els residus que hi figuren a la retolació. Altres residus com pintura, roba, fustes o productes voluminosos s’han de continuar portant a les deixalleries comunals.

La iniciativa està emmarcada en el Pla Nacional de Residus i està permetent que la ciutadania s’adapti progressivament a l’ús d’aquestes deixalleries, dipositant bona part dels residus que es generen a les llars. Precisament, pel que fa a la tipologia de residus recollits, des de la seva posada en funcionament i fins al juny del 2019, s’han recuperat 839,4 quilos de fluorescents i bombetes, 824 d’olis vegetals, 654,7 de piles i bateries i 596,6 de petits electrodomèstics. També s’han recollit més de 260 quilos de tòners i material informàtic, 224 de radiografies i 112,8 d’aerosols.

La Massana és la parròquia que més quantitat de residus ha aplegat a la seva deixalleria mòbil; sobretot ha recollit petits electrodomèstics (207 kg). La segona posició l’ocupa Encamp, amb 642,7 quilos recollits, sobretot de residus com fluorescents o bombetes, olis vegetals, piles i bateries, que són els residus que més es recuperen també en altres parròquies. Ordino, Sant Julià i Canillo segueixen a Encamp i les parròquies centrals ocupen els darrers llocs en la recollida de residus en les seves respectives deixalleries mòbils.

De d'Eo-Ecoconsulting es col·labora també en tasques de gestió de residus, a través d'un servei que organitza la recollida, i fa valorització i emmagatzematge dels residus amb l'objectiu d'una millor gestió, racional i respectuosa amb el medi ambient.