Qualitat aire

La qualitat de l’aire a Andorra

La xarxa de vigilància de qualitat de l'aire del Departament de Medi Ambient del Govern d’Andorra mesura els nivells d'immissió en temps real. Des de la seva pàgina web es pot consultar aquesta dada i, des de les seves xarxes socials també es va informant contínuament de dades relacionades amb la temperatura ambient, la qualitat de l’aire i el medi ambient.

A Andorra generalment es gaudeix d’una qualitat bona de l’aire, malgrat que depèn en moltes ocasions de la zona del país. Evidentment, en zones més poblades com Andorra la Vella o Escaldes-Engordany, la qualitat empitjora, arribant en ocasions a ser deficient. El trànsit és el factor dominant generador de contaminació atmosfèrica (que és quan parlem de l’aparició a l’aire de substàncies no habituals o en quantitats més elevades del que és normal). A principis del 2019, el departament de Medi Ambient i Sostenibilitat del Govern va donar a conèixer els resultats de la qualitat de l’aire durant el 2018. Amb uns resultats idèntics als de l’any 2017, l'informe evidenciava que la qualitat de l’aire al país en un 91% del temps és excel·lent o bona, en un 8% és regular i només en un 1% és deficient o dolenta.

Com es mesura?

Andorra disposa d’un Xarxa de Vigilància de la Qualitat de l’Aire (XVQA) que controla els nivells d’immissió. Aquesta compta amb un conjunt d’estacions fixes i mòbils, que a la vegada són automàtiques o manuals, i que mesuren els nivells d’immissió dels principals contaminants.

Aquestes estacions calculen els nivells de concentració a l'aire dels principals contaminants atmosfèrics i en controlen la seva evolució en el temps i la seva variació en funció de les condicions meteorològiques. Diàriament, les dades rebudes es validen, s’analitzen i s’emmagatzemen, i gràcies a aquests resultats obtinguts, es poden proposar les actuacions necessàries per solucionar problemes originats per la contaminació atmosfèrica. De fet, seria necessari posar en marxa les polítiques necessàries per millorar encara més. L'aposta pel vehicle elèctric és una dde les mesures per a rebaixar la contaminació.