Oci_nocturn_soroll

Fem l'informe d'aïllament acústic per al vostre local

El soroll és un dels principals agents contaminants en l'actualitat i té notables efectes adversos en l'home. L'exposició perllongada al soroll, sigui a la vida quotidiana o al nostre lloc de treball, pot causar problemes mèdics, com hipertensió i malalties cardíaques. Una problemàtica creixent que ha portat a la celebració també del Dia Internacional de la conscienciació sobre el soroll, que va tenir lloc el passat dimecres 26 d'abril.

Jornades com aquesta busquen promoure la cura de la nostra salut auditiva, conservar-la i conscienciar sobre els problemes que pot generar, disminuint així la contaminació acústica.

Però no només durant el dia ens podem veure afectat pel soroll (trànsit, obres, etc.). A la nit, les activitats d'oci poder portar més d'un mal de cap, sobretot en grans ciutats i en barris cèntrics, on l'activitat nocturna és alta.

Estudis de contaminació acústica

D'entre els serveis d'EO-Ecoconsulting, dins de l'àmbit de l'atorgament de llicències ambientals d'activitat, hi ha la realització d'estudis de contaminació acústica. En aquest àmbit, ens centrem també en els estudis de l'activitat d'oci, duent a terme els pertinents projectes o estudis tècnics justificatius de l'aïllament acústic. I és que, d'acord amb el Reglament del control de la contaminació acústica, del 3 de maig de 1996, en locals de nova implantació, en locals on es facin reformes importants (modificacions dels tancaments interiors...), o en locals existents que es destinin a activitats d'oci, d'espectacle i recreatives que disposin d'equip de música o que facin activitats musicals que produeixen nivells sonors interiors iguals o superiors a 85 dBA, han d'assegurar-se el compliment el Reglament del control de la contaminació acústica del 03/05/1996.

Per tant, s'haurà d'elaborar i presentar l'estudi tècnic justificatiu al Ministeri responsable de medi ambient signat per un tècnic autoritzat i competent en finalitzar les obres d'adequació. Amb la presentació d'aquesta documentació, que us prepara Eo-Ecoconsulting, queda autoritzada l'activitat, sense necessitat de la revisió per part dels serveis del Govern.

Els nivells acústics als receptors sensibles no podran superar els límits fixats al Reglament del control de la contaminació acústica del 8 de maig de 1996.