sorolls

Els efectes nocius del soroll

Aquesta setmana s'ha celebrat el Dia Internacional sobre la Conscienciació del Soroll. L'any 1996, el Centre per a l'Audició i Comunicació (CHC) va fundar aquest dia per alertar i crear consciència a la població sobre els riscos que té el soroll per al trastorn auditiu i el seu impacte en la salut.

Objectius llargament reclamats

Aquest dia pretén cridar l'atenció i incentivar les institucions públiques i privades a informar els ciutadans dels perills que genera l'exposició al soroll a llarg termini. I és que només som conscients d'una part dels efectes que produeix el soroll al nostre entorn. Moltes vegades deixem passar aquestes molèsties, cosa que va causant un deteriorament progressiu en la nostra salut física i mental, en estar sotmesos a nivells de soroll constants.

Els riscos de la contaminació acústica, més enllà de la incomoditat que provoca l'excessiu soroll, són elevats i poden veure's reflectits en efectes nocius en la convivència i la salubritat del nostre entorn immediat. En l'actualitat, les grans ciutats poden estar exposades a ambients sonors superiors als límits establerts, a causa de la contaminació acústica ambiental. Tota aquesta contaminació ens pot afectar amb la proliferació de malalties cardiovasculars, de trastorns de la son, amb migranyes o fatiga.

El soroll és un problema de salut pública que ha de ser atès per la societat en conjunt. La contaminació acústica afecta les persones mentre dormen o fan qualsevol activitat.

Es tracta d'una problemàtica de molta complexitat sobretot a les grans ciutats, amb grans volums de trànsit, indústria o sector turístic i de lleure.

Una problemàtica lluny de solucionar-se (malgrat la treva del confinament) i que recentment ha tornat a índexs prepandèmics. Per això, institucions, governs i ciutadans expressen cada any la seva preocupació per un tema realment nociu per a la nostra salut.

El Dia Internacional de Conscienciació sobre el Soroll és una activitat que es desenvolupa anualment a nivell mundial, des de fa més de 25 anys, el darrer dimecres del mes d'abril