falta_de_son

El soroll, un dels principals agents contaminants

La contaminació atmosfèrica no és l'única que té efectes perjudicials per a l'home. De fet, el soroll és actualment un dels principals agents contaminants en la nostra societat i un dels factors ambientals que provoca més problemes de salut, causant hospitalitzacions i també defuncions.

Si és perjudicial per als humans, també ho és per als animals. La contaminació acústica té un gran impacte ambiental i notables efectes adversos a la vida salvatge. De fet, segons els experts, el soroll pot pertorbar els patrons de reproducció, alletament i, fins i tot, contribuir a l'extinció d'algunes espècies.

Què és la contaminació acústica?

S'entén per contaminació acústica la presència a l'ambient de sorolls o vibracions, sigui quin sigui l'emissor acústic que els origini, que impliquin molèstia, risc o dany per a les persones, per al desenvolupament de les seves activitats o per als béns de qualsevol naturalesa, o que causin efectes significatius sobre el medi ambient.

En concret, aquest soroll es torna perjudicial si supera els 75 dB i dolorós a partir dels 120 dB. Per tant, es recomana no superar els 65 dB durant el dia i indica que perquè el son sigui reparador el soroll ambient nocturn no ha d'excedir els 30 dB.

El soroll ens pot impedir descansar correctament (la falta de son comporta moltíssims problemes físics i mentals), a més d'estressar o deprimir en alguns casos. També pot ocasionar pèrdua de la capacitat auditiva i multitud de problemes físics i psicològics derivats de la manca de son.

En el pròxim article, us esplicarem què és el que pot produir aquest soroll excessiu.