Efectes del soroll excessiu en la nostra salut

Parlàvem al blog en aquest article, que el soroll és un dels principals agents contaminants en l’actualitat i que té notables efectes adversos en l’home, però també en els animals. Avui volem parlar de què produeix en el nostre entorn soroll excessiu i quins són els principals efectes en la nostra salut.

Què pot produir aquest soroll excessiu?

El que produeix més soroll del comte pot ser el trànsit o el tràfic aeri (això sobretot en grans ciutats), les obres de construcció, la restauració i l’oci nocturn, però també petits detalls com calderes que tenim a prop o soroll de maquinària que costa percebre (però que si estem atents ens adonem que es tracta d’un soroll persistent que mai s’atura). Així, mentre els nivells de contaminació atmosfèrica es mesuren periòdicament, tant per part Govern com dels comuns, la contaminació acústica només s’estudia de forma puntual.

A Eo-Ecoconsulting, com a encarregats de les llicències ambientals d’activitats, ens encarreguem de mesurar i estudiar la contaminació acústica d’empreses. Els serveis en aquest àmbit van dirigits a aquelles empreses que generen emissions de contaminants i que, per tant, estan obligades a controlar-les a fi de demostrar el compliment dels valors límits d'emissions.

El soroll afecta les persones de múltiples maneres, però únicament els efectes auditius i la molèstia semblen ser assumits realment. Però la contaminació acústica pot afectar la son i la conducta (un soroll per sobre dels 45 dB impedeix dormir correctament), la memòria i la capacitat de concentració (la qual cosa amb el temps pot provocar baix rendiment) i provocar problemes psicològics com estrès, fatiga, depressió o ansietat.

El Dia Internacional sobre la Conscienciació del Soroll, que se celebra des del 1996, vol alertar i crear consciència a la població sobre els riscos que té el soroll i pretén cridar l'atenció i incentivar les institucions públiques i privades a informar els ciutadans dels perills que genera l'exposició al soroll a llarg termini.