Preservar_mediambient

Dia Mundial del Medi Ambient

L’actualitat recent ens recorda, una vegada més, la necessitat de cuidar el nostre planeta. Perquè malgrat tots els beneficis que ens dona, encara el maltractem. Avui, 5 de juny, se celebra el Dia Mundial del Medi Ambient, per recordar-nos que necessitem encara treballar molt en la natura i en la preservació del medi ambient.

Una data important

És una de les efemèrides més importants en el calendari oficial de les Nacions Unides per a fomentar l’acció ambiental. Des del 1974, aquesta data reuneix a governs, empreses, famosos i ciutadans per a debatre un aspecte o problema important en aquest àmbit. Enguany, aquesta jornada se centra en el tema de biodiversitat, motiu de preocupació després de totes les problemàtiques generades, com els incendis a Austràlia o Brasil, la generació massiva de residus o la pandèmia de la COVID-19, i de com la humanitat ens relacionem i afectem l’entorn.

La biodiversitat

La biodiversitat és la base que sustenta la vida a la Terra. I té relació amb tots els aspectes de la salut humana. Ens proporciona aigua, aire net, aliments nutritius, coneixements científics i fonts de medicaments, resistència a malalties naturals i reducció del canvi climàtic. Qualsevol alteració en aquesta biodiversitat pot afectar-nos i tenir conseqüències molt negatives. L’aparició de la COVID-19, com expliquen les mateixes Nacions Unides, ho ha posat de manifest: quan es destrueix o s’altera aquesta biodiversitat, es destrueix el sistema que sustenta la vida humana. Una de les bases de les epidèmies rau en aquestes alteracions, que si persisteixen poden continuar provocant moltes altres epidèmies i malalties. En aquest sentit, les Nacions Unides alerta que més d’un 75% de les malalties infeccioses emergents, en humans, per exemple, són zoonòtiques, és a dir, que es transmeten d’animals a persones. I el coronavirus ho ha posat en evidència.

Hem vist també aquests dies la relació directe entre l’espècie humana i la seva activitat i el medi ambient amb els índexs de contaminació atmosfèrica. La reducció de l'activitat humana a causa del coronavirus ha permès assolir una reducció dels índexs de contaminació de l’aire mai vista, dràstica, que alhora, asseguren els científics, ha permès reduir les xifres de mortalitat de les persones afectades per patologies respiratòries, que veien agreujat el seu estat a causa de la contaminació atmosfèrica. Actualment, pensem que la contaminació atmosfèrica causa al voltant de 20.000 morts a l’any a l’Estat espanyol, segons l’Agència Europea de Med Ambient, i 400.000 a Europa.

Modificar hàbits

La natura és part essencial del planeta, però quina cura en té l’home? Què s’està fent actualment per conservar-la? Aquesta crisi sanitària mundial farà replantejar les coses? Desforestació, acceleració del canvi climàtic, esgotament de recursos… Cal modificar costums per evitar un col·lapse major, com podrien ser els dels sistemes d’alimentació i de salut. I que la lliçó apresa durant aquesta pandèmia porti a prendre mesures alternatives que apostin per introduir una economia més sostenible i una major cura del medi ambient.