Acord per protegir el 30% dels oceans el 2030

Protegir el 30% dels oceans per al 2030. Aquest és l'acord al qual van arribar els països membres de l'ONU després d'anys de debat. D'aquesta manera, es posarà en marxa un tractat que es considera vital per salvar els nostres oceans de les principals amenaces actuals, com la contaminació o el canvi climàtic.

Aquest nou text establirà zones marines protegides, tot i que l'adopció formal del tractat no estarà vigent fins d'aquí a un temps, fins que un grup de tècniques garanteixi la uniformitat dels termes que s'hi utilitzen i es tradueixi als sis idiomes oficials de l'ONU, segons van acordar els països.

Es tracta d'un acord històric per la conservació dels oceans i de tota la seva fauna, alhora de ser, com s'ha assegurat, un senyal que en el món dividit en el qual ens trobem, protegir la natura pot imposar-se a la geopolítica.

Quines són les amenaces més clares que pateixen actualment els oceans? La contaminació, el canvi climàtic, la pesca intensiva i les noves tecnologies (que obren la porta a la mineria al fons del mar) en són les principals amenaces. Si filem més prim, les tones de plàstic que arriben al mar cada any (estimades en més de 13 milions), són una de les amenaces més preocupants, ja que provoquen la mort de 100.000 espècies marines. També la sobrepesca i cada vegada hi ha menys peixos per pescar. Els biòlegs marins difereixen respecte a la magnitud del declivi, però tots coincideixen que hi ha massa vaixells pesquers per a tan pocs peixos.

Tot i la seva enorme importància per al planeta, fins ara, tot el que estava situat a 200 milles marineres de la costa i que són aigües compartides per tots els països, han estat gestionades sota una sèrie d'acords i organismes internacionals sense una jurisdicció clara, sense massa coordinació i amb unes normes inadequades per a la protecció. El nou tractat s'establirà en el marc de la ja existent Convenció de les Nacions Unides sobre el Dret del Mar i cerca assegurar la conservació i l'ús sostenible de la diversitat biològica marina de les zones situades fora de la jurisdicció nacional.

Els governs i la societat civil han dʻassegurar ara que lʻacord sʻadopta i entra en vigor ràpidament i que sigui implementat de forma efectiva per salvaguardar la biodiversitat als oceans.