Contaminació

5 reptes ambientals per al 2021

Experts asseguren que l’actual declivi de la biodiversitat no té precedents, però que l’home encara és a temps d’actuar. La influència que tenen les activitats humanes en la natura, amb conseqüències evidents com el canvi climàtic, la pèrdua de biodiversitat o fins i tot l’aparició de pandèmies, com la de la COVID-19, és més que evident.

En aquest context, el nou any presenta, entre d’altres, 5 reptes ambientals importants a assolir.

Any nou i nous (i vells) propòsits

  1. Frenar la crisi climàtica. António Guterres, secretari general de l’ONU, va assegurar que els governs haurien de declarar l’estat d’emergència climàtica fins que el món hagi assolit un nivell de zero emissions netes de CO₂. Declarar una emergència requeriria que els països intensifiquessin amb urgència les seves accions per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle.
  2. La protecció de la biodiversitat. Es pretén arribar a un pacte mundial per a protegir la biodiversitat, del qual es començaran a posar les bases en la cinquena sessió de l'Assemblea de les Nacions Unides per al Medi Ambient, al febrer. Moltes espècies estan en declivi i és urgent frenar la seva destrucció, canviant models agrícoles, pesquers, industrials o de gestió de l’aigua.
  3. Una gestió de l’aigua eficient i sostenible. L’aigua és un bé necessari i limitat. Per a garantir el futur d’aquest recurs, hem de conèixer el volum d’aigua que consumim diàriament i fer-ne una gestió més sostenible.
  4. Fer edificis més eficients. És important construir edificis més sostenibles i eficients en termes energètics (o renovar els actuals), ja que són grans consumidors d’energia, contribuint a l’emissió de diòxid de carboni i a l’escalfament del planeta.
  5. Una mobilitat més sostenible. Amb la pandèmia hem vist com la reducció de la mobilitat ha reduït dràsticament la contaminació atmosfèrica (reducció de les emissions de diòxid de carboni de fins al 8% el 2020). Una nova mobilitat és possible, només cal la voluntat dels governs i dels ciutadans.