Mapa Eo-Ecoconsulting

Trajectoria de lideratge

Més de 20 anys d’experiència en la prestació de serveis i el desenvolupament de projectes sostenibles ens han dut a liderar el sector de l’enginyeria ambiental i energètica a Andorra.

Desenvolupem els nostres serveis principalment al Principat d’Andorra, així com en països de la Unió Europea i Amèrica Llatina, adaptant-nos a les normatives de cada sector i país.

A Andorra som la primera empresa en consultoria ambiental i sanitària:

Consultoria / Explotació / Enginyeria / Laboratori

Equip humà

Direcció General

Cristian Cerqueda Chilaud (Enginyer Industrial en Tractament d'Aigües i Pol·lucions)

Direcció Control i Explotació

Nathalie Cerqueda Chilaud (Enginyer Superior en Química)

Laboratori Ambiental

F. Xavier Gómez Barral (Llicenciat en Ciències Ambientals)

Laboratori Higiènico-Sanitari

Guillem Areny Tuset (Tècnic Superior en Química Ambiental)

Enginyeria ambiental

Marina Arbós París (Llicenciada en Ciències Ambientals)

Administració

Carmen Ruzafa Alcalde

Història

La nostra empresa va ser creada al 1997 per Cristian Cerqueda per donar servei a les administracions públiques i a les indústries d’Andorra.

El fort creixement poblacional i turístic del país, va influir en la necessitat per part del Govern d’Andorra de complir amb la normativa europea en matèria ambiental, a més de rebre la pressió dels estats veïns en gestió de les aigües residuals i dels residus sòlids.

Ecosistemes SA es partícip de la realització de les principals infraestructures de gestió mediambiental del país, i assessor privilegiat del Govern i dels Comuns des del 1997.

En paral.lel, la empresa ha anat desenvolupant un servei de control ambiental i analític pel teixit comercial i industrial del país, a partir del 2001, amb la creació del laboratori.

Vist el fort creixement de l’activitat, Ecosistemes SA crea la marca Prevencontrol al 2012, especialitzada en el control i assessorament higienico-sanitari, i la marca EO Ecoconsulting especialitzada en enginyeria ambiental.
Actualment, EO Ecoconsulting està obrint mercat als països andins d’Amèrica llatina.

1997 - Creació ECOSISTEMES SA
2001 - Creació laboratori d’anàlisis d’aigües.
2008 - Ampliació anàlisi d’aliments.
2010 - Organisme de control ambiental certificat pel Govern d’Andorra.
2012 - Creació marca EO ECOCONSULTING.
2012 - Creació PREVENCONTROL.

 

Política de qualitat

Es basa en el rigor, l’agilitat i la ètica, i busca en tot moment la satisfacció dels nostres clients i usuaris, així com la millora continua del nostre Sistema de gestió de la Qualitat.

Per això, es compromet a ser:

 • Més responsables: realitzant les accions necessàries per dur a terme les nostres activitats amb el màxim rigor tècnic i científic.
 • Més eficients: lliurant la informació dels resultats en el temps més curt possible.
 • Més propers: assessorant i proposant solucions a més de la interpretació dels resultats.
 • Més competitius: implantant mecanismes que garanteixin l’assoliment d’objectius qualitatius i la millora continua.

Actuant de la següent manera :

 • Identificant les expectatives dels nostres clients per tal d’adaptar-nos a l’entorn.
 • Escoltant els nostres clients i respectant les seves prioritats, obligacions i terminis.
 • Garantint la qualitat, i la qualificació dels interventors en el procés.
 • Maximitzant l’adequació de les recomanacions i de les solucions.
 • Elaborant els informes d’assessorament segons uns procediment aptes per detectar i corregir les eventuals no conformitats.

Experts en ecoeficiència

Des de sempre, la nostra activitat consisteix a proposar solucions integrals, fiables i ecoeficients en els camps de la concepció, construcció, control i manteniment d’instal·lacions i equipaments.

 • Proximitat amb el client
 • Temps de resposta
 • Discreció i confidencialitat
 • Garantia de qualitat (sistema de qualitat ISO 9001, ISO 14001 i OSHAs 18001)
 • Valor afegit en planificació i gestió mediambiental en zones de muntanya
 • Equip plurilingüe: català, français, español, english, portugués
 • 20 anys d’experiència en tot el cicle de l’aigua i en estudis d’impactes ambientals